خرج بیل گیتس بازی پول

بازی پول بیل گیتس را خرج کنید، جایی که می توانید با پول بیل گیتس ماشین و هر چیزی بخرید.

${{money | showMoney}} left

{{product.name}}

${{product.price | showMoney}}

لیست خرید شما

{{product.name}} x {{product.quantity}}

پیمایش به بالا